PALA – bord

Material: förstärkt väderbeständig betong och lärk
Massa: 470 kg
Mått: 2000 x 1000 x 750
Finns också
Möjligheten till en annan träslag

Pris: 2350 €