PALA – eldstad

Material: väder- och eldbeständig betong
Massa: 2400 kg
Mått: 1500 x 1500 x 500
Finns också:

eld alternativ trä, gas och bränslet

Pris: 2050 €