PALA – eldstad

Material: väder- och eldbeständig betong
Vikt: 2400 kg
Mått: 1500 x 1500 x 500

Finns även med olika alternativ såsom  för ved eller gas